מושגי יסוד במשפטים

תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית הינה תביעה המוגשת על ידי תובע ייצוגי אחד בשם ציבור מסוים של נפגעים, בגין נזק קטן באופן יחסי אשר נגרם לכל אחד מיחיד הקבוצה. באמצעות הכלי של תביעות ייצוגית יכול פרט בודד לתקן עוול שנגרם לציבור גדול של נפגעים אשר אלמלא קיומו של הליך תביעה ייצוגית לא היה באפשרותו של אותו ציבור נפגעים לתקן את העוול שנגרם להם, לקבל פיצוי בגין נזקיהם ואף לגרום לאותו גוף מעוול לחדול מביצוע אותו מעשה או מחדל.

הצעד הראשון  על מנת להגיש תביעה ייצוגית זה לפנות לעורך דין בעל ידע מומחיות וניסיון רב בהגשתן וניהולן של תביעות ייצוגיות על מנת שיבחן את עילת התביעה הייצוגית שבידיכם, סיכוייה והתאמתה להיות מוגשת כתביעה ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.

הגשת תביעה ייצוגית אינה עניין של מה בכך. לא בכדי חוק תובענות ייצוגיות קובע כי עורך דין המגיש תביעות ייצוגיות נדרש להיות בעל מומחיות גבוהה וספציפית לשם כך. בית המשפט נדרש בבוחנו את שאלת אישורה של תביעה ייצוגית להיווכח כי לאותו עורך דין שהגיש את ההליך הייצוגי יש את הידע הניסיון והמומחיות לנהל את התביעה הייצוגית.

חשוב להבין, התובע הייצוגי המגיש תביעה ייצוגית אינו נדרש לשלם שכר טרחה כלשהו לעורך דינו המגיש את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית. חוק תובענות ייצוגיות קובע מפורשות כי הגמול ושכר הטרחה לעורך דין מגיש ההליך ייקבע על ידי בית המשפט וישולם על ידי הצד הנתבע.

בנוסף גם לתובע הייצוגי יהא זכאי לגמול מיוחד הנגזר מסכום התביעה היקפה ואופן ניהולה בגין היותו זה שהניע את ההליך וגרם לתיקון העוול בעבור כל הקבוצה.

עורך דין תביעה ייצוגית יכול לתת לכם מענה במידה נפגעתם על ידי גוף גדול והנכם סבורים שיש בכך עוול לציבור מסוים, חשוב לדעת שישנן מספר תנאים לאישורה של תביעה ייצוגית על מנת שיהיה ניתן להגיש.

הסכם ממון

הסכם ממון הוא אמצעי משפטי המאפשר לבני הזוג לקבל החלטה מושכלת מבעוד מועד – הן בטרם הנישואין הן במהלכם והן על ידי זוגות לא נשואים (ידועים בציבור) – כיצד יחולק ביניהם הרכוש המשותף שנצבר וייצבר במהלך החיים המשותפים במידה והם ייפרדו חס וחלילה והנישואין יעלו על שרטון.

בדרך של חתימה על הסכם ממון יכולים בני הזוג לקבל בעצמם את ההחלטה האופטימאלית מבחינתם לגבי אופן חלוקת הרכוש המשותף במידה וחס וחלילה הקשר הזוגי לא יצלח, וכפועל יוצא מכך להסיר את אחד מסלעי המחלוקת המשמעותיים ביותר בסכסוכי גירושין – חלוקת הרכוש.

ליטיגציה אזרחית

ליטיגציה אזרחית משמעה ייצוג והופעה בבית משפט בהליכים אזרחיים ובכלל זה ייצוג בהליכים שעניינם חוזים והסכמים, תביעות ייצוגיות, דיני משפחה וגירושין, לשון הרע, ירושה וצוואה, זכויות יוצרים, נזיקין, מקרקעין ונדל"ן, דיני עבודה ועוד.

ליטיגציה מסחרית

ליטיגציה מסחרית היא תת תחום של הליטיגציה הפלילית והאזרחית והיא תולדה של השנים האחרונות ובפרט לאחר הקמתה בשנת 2010 של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב (בית המשפט הכלכלי). הליטיגציה המסחרית עוסקת במשפטים פליליים ובעבירות לפי חוק ניירות ערך וכן בהליכים אזרחיים הקשורים לדיני החברות, עתירות מנהליות כנגד החלטות רשות ניירות ערך ונגד רשם החברות וכן בערעורים על החלטות ועד המשמעת לפי חוק הייעוץ.

צוואה

צוואה זו הדרך היחידה בה יכול אדם להבטיח כי לאחר הסתלקותו מהעולם ישמע קולו וכי עיזבונו יחולק בדיוק באופן שציווה ולא באופן אחר כלשהו אשר קבע חוק הירושה.

החוק בישראל מכיר כיום בארבע סוגים שונים של צוואות חוקיות: צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בכתב יד וצוואה בעל פה.

החוק מציב דרישות רבות על מנת שצוואה תהיה חוקית ולכן רצוי מאד לערוך אותה בפני עורך דין צוואה המתמחה בדבר, שכן מספיקה טעות אחת קטנה על מנת שניתן יהיה לתקוף את הצוואה ולגרום לביטולה.

צוואה בעדים היא הצוואה הפופולרית ביותר והיא נערכת על ידי עורך דין צוואות בנוכחות של שני עדים לפחות, אשר חותמים יחד עם המצווה על הצוואה, וזאת לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם כי זה אכן רצונו וזו אכן צוואתו.

באם ערכתם בעבר צוואה בוודאי שעורך דין ירושה הסביר לכם כי ניתן לחזור מהצוואה, לשנותה, לגרוע ממנה או להוסיף עליה בכל עת, וזאת בדרך של עריכת צוואה חדשה. כל עוד לא נערכה צוואה חדשה תהא הצוואה הקודמת תקפה וחוקית וזאת ללא הגבלת זמן. יחד עם זאת, במקרים בהם מתגלה פגם בצוואה החדשה שנערכה אשר הופך אותה לבלתי חוקית, ייתכן מאד והצוואה החוקית האחרונה שנערכה לפניה תהיה הצוואה שעל פיה יחולק הרכוש. רק במקרים של עשיית צוואה בעל-פה, תהיה הצוואה תקפה עד למועד שבו יצא המצווה מכלל סכנה או עד לחלוף 30 יום ממועד עשייתה, לפי המוקדם מבניהם.

ניתן לשמור צוואה בכל מקום אשר לדעת המצווה נחשב למקום בטוח כגון: בבית, במשרד, בכספת בבנק, אצל עורך דין צוואה וכדו'. אפשרות נוספת היא להפקיד את הצוואה בבית המשפט. זהו הצעד הבטוח ביותר שכן במצב כזה אין סכנה כי הצוואה תושחת, תשונה או תיעלם באופן מסתורי. חשוב מאד ליידע את אחד האנשים הקרובים ביותר למצווה, אשר ניתן לסמוך עליו, על קיומה של הצוואה ועל מקום המצאה, על מנת שבבוא היום יוכל אותו גורם לאתר את הצוואה בקלות יחסית.

הסכם ממון

הסכם ממון הוא אמצעי משפטי המאפשר לבני הזוג לקבל החלטה מושכלת מבעוד מועד – הן בטרם הנישואין הן במהלכם והן על ידי זוגות לא נשואים (ידועים בציבור) – כיצד יחולק ביניהם הרכוש המשותף שנצבר וייצבר במהלך החיים המשותפים במידה והם ייפרדו חס וחלילה והנישואין יעלו על שרטון.

בדרך של חתימה על הסכם ממון יכולים בני הזוג לקבל בעצמם את ההחלטה האופטימאלית מבחינתם לגבי אופן חלוקת הרכוש המשותף במידה וחס וחלילה הקשר הזוגי לא יצלח, וכפועל יוצא מכך להסיר את אחד מסלעי המחלוקת המשמעותיים ביותר בסכסוכי גירושין – חלוקת הרכוש.